Ste každý mesiac v očakávaní, aký vám účtovníčka ohlási nadmerný odpočet alebo daňovú povinnosť pre DPH? Teraz môžete túto dôležitú položku sledovať v reálnom čase priamo v aplikácii UIAD. Zo vstupných údajov vašich vydaných a prijatých faktúr dokážeme zobraziť presné informácie, či budete za daný mesiac DPH platiť, alebo vám bude vrátená. Tento nový prehľad sa nachádza v sekcii CASHFLOW, v záložke |DPH|. Dáta v tabuľke zobrazujeme za najstarší otvorený účtovný rok + aktuálny účtovný

Čítať viac

Aplikácia UIAD je veľmi komplexným nástrojom pre vaše podnikanie a aktuálne dokáže zbierať stovky údajov ohľadom vašej činnosti. Nazbierané údaje premieňame na užitočné informácie a snažíme sa ich využívať vo váš prospech, a to zavádzaním rôznych nových funkcií, zjednodušením práce v rámci aplikácie a v neposlednom rade aj v poskytovaní sumarizovaných výstupov, ktoré dokážete využiť na rôzne účely. Niektorí používatelia môžu mať špecifické požiadavky na výstupy z aplikácie a práve pre nich poskytujeme individuálne reporty šité na

Čítať viac

Prinášame vám ďalšiu novinku, ktorá mnohým používateľom spríjemí prácu s aplikáciou UIAD. Tento krát sme sa zamerali na “Nahrávačov”, resp. používateľov, ktorí majú na starosť prvotné nahratie dokumentov do aplikácie. Od tejto chvíľe pribudla nová možnosť nahratia dokumentov prostredníctom emailu. Každé Úložisko má svoju unikátnu adresu, na ktorú je možné zaslať email s prílohami. Tieto prílohy sa následne automaticky nahrajú do daného Úložiska a uvidíte ich v záložke |SKENY|, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Adresu

Čítať viac

Z dôvodu neustáleho rozširovania funkcionality a užitočnosti aplikácie UIAD sme nesmierne radi, ak dostávame feedback a postrehy aj priamo od našich samotných klientov. Aj vďaka vám sme zjednodušili a urýchlili proces úhrady dokladov.  V záložke |NEUHRADENÉ| si môžete pomocou checkboxov označiť doklady, ktoré chcete uhradiť a pomocou tlačidla “Export na úhradu” vám systém vygeneruje XML súbor, ktorý môžete následne importovať priamo do svojho Internetbankingu. Pri označovaní dokladov aplikácia ihneď aktualizuje celkovú sumu na úhradu.  

Čítať viac

Tak a je to tu. Redizajnovali sme obrazovku pre prihlásenie do aplikácie. Konečne 🙂 Aplikácia prešla už mnohými zmenami, čo sa týka funkcionality aj dizajnu, avšak prihlasovanie do aplikácie zostávalo až donedávna v pôvodnom stave. Popracovali sme na tom a na obrázku nižšie alebo priamo v klientskej zóne môžete vidieť výsledok. Páči sa vám táto zmena?   Pri tejto príležitosti sme aktualizovali aj ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazuje na záložke prehliadača. Hodí sa to, ak máte otvorených

Čítať viac

V tíme UIAD pomaly končí dovolenkové obdobie a je čas na nové zmeny a vylepšenia našej aplikácie. S čerstvými silami sme sa hneď pustili do problému pri párovaní faktúr s rovnakým variabilným symbolom a taktiež sme pre vás pripravili malé urýchlenie práce. Pri nahrávaní faktúr a dobropisov sme pridali nové pole Číslo faktúry, ktoré je vhodné vyplniť v prípade, že sa v doklade opakuje variabilný symbol. Rovnaké variabilné symboly používajú napríklad Orange alebo SPP, kde

Čítať viac

Ahojte, opäť vás chceme potešiť príjemnými zmenami v aplikácií UIAD, aby ste z jej využívania dosiahli naozaj maximum. Sme si vedomí, že človek je tvor zábudlivý a preto pridávame do systému nové notifikácie, ktoré okrem pripomienkovania dôležitých skutočností poskytujú aj okamžité informácie / súbory, ktoré môžete využiť. Ďalej sme pripravili dve nové role, ktoré vznikli na základe vašich požiadaviek, pre zjednodušenie, zrýchlenie práce a pre širšie možnosti delegovania právomocí pre vašich spolupracovníkov, zamestnancov alebo spolumajiteľov.

Čítať viac

Na základe požiadaviek a odporúčaní od našich klientov postupne zavádzame menšie zmeny, ktoré zlepšia prehľadnosť a komfort používania aplikácie UIAD. Na našom blogu budeme komunikovať každú, hoci aj maličkú, zmenu v aplikácii. V komentároch využite priestor na pripomienky k zmenám, vaše názory, prípadne nové nápady na zlepšenie. Interné číslo môžete odteraz pridávať pri nahrávaní dokumentu, ale aj v schvaľovacom procese v záložke |Neschválené|. Týmto spôsobom sa bude dať využiť interné číslo aj smerom od klienta k účtovníkovi.

Čítať viac

Ahojte, moje meno je Samo a mám tú česť vytvoriť premiérový príspevok na našom novom blogu. Určite sa časom stretnete aj s mojimi kolegami Mirom, Matúšom alebo Tomášom. Blog sa bude venovať všetkým zmenám týkajúcich sa projektu UIAD, rôznym zaujímavostiam, novinkám a v neposlednom rade aj vašej spätnej väzbe. Budeme radi, ak budete s nami komunikovať aj prostredníctvom komentárov pod príspevkami na blogu. Budeme sa snažiť odpovedať na každú novú požiadavku alebo podnet. Tešíme sa na vás

Čítať viac