Veľký redizajn. Takto by sme v skratke nazvali posledný kvartál minulého roka, kde sme sa naplno venovali redizajnu aplikácie. Tento krok bol už nutný najmä z toho dôvodu, že za posledné roky sme pridali veľa nových funkcií a sekcií, čo vyústilo v zníženie prehľadnosti aj celkového vizuálneho dojmu. Ciele redizajnu boli teda jasné – vylepšiť prehľadnosť, zjednotiť sekcie, vyčistiť zbytočné elementy, aplikáciu trošku učesať, nagelovať a poslať opäť do sveta. Popri redizajne sme narazili i

Čítať viac

Ja a celý tím UIAD vás vítame v roku 2019, prajeme všetko dobré a hlavne veľa podnikateľských úspechov 🙂 …v tomto článku vám chceme zhrnúť menšie zmeny, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku, ktoré ste nemuseli postrehnúť, ale môžu vám pomôcť k efektívnejšej práci v UIAD. Tie väčšie zmeny spracujeme do samostatných článkov neskôr. Na začiatok si rýchlo prebehneme niektoré nové typy dokumentov, ktoré sme pridali aj na základe vašich požiadaviek: a) Bloček do skladu

Čítať viac

Ste každý mesiac v očakávaní, aký vám účtovníčka ohlási nadmerný odpočet alebo daňovú povinnosť pre DPH? Teraz môžete túto dôležitú položku sledovať v reálnom čase priamo v aplikácii UIAD. Zo vstupných údajov vašich vydaných a prijatých faktúr dokážeme zobraziť presné informácie, či budete za daný mesiac DPH platiť, alebo vám bude vrátená. Tento nový prehľad sa nachádza v sekcii Cashflow, v záložke DPH. Dáta v tabuľke zobrazujeme za najstarší otvorený účtovný rok + aktuálny účtovný

Čítať viac

Aplikácia UIAD je veľmi komplexným nástrojom pre vaše podnikanie a aktuálne dokáže zbierať stovky údajov ohľadom vašej činnosti. Nazbierané údaje premieňame na užitočné informácie a snažíme sa ich využívať vo váš prospech, a to zavádzaním rôznych nových funkcií, zjednodušením práce v rámci aplikácie a v neposlednom rade aj v poskytovaní sumarizovaných výstupov, ktoré dokážete využiť na rôzne účely. Niektorí používatelia môžu mať špecifické požiadavky na výstupy z aplikácie a práve pre nich poskytujeme individuálne reporty šité na

Čítať viac

Prinášame vám ďalšiu novinku, ktorá mnohým používateľom spríjemí prácu s aplikáciou UIAD. Tento krát sme sa zamerali na Nahrávačov, resp. používateľov, ktorí majú na starosť prvotné nahratie dokumentov do aplikácie. Od tejto chvíľe pribudla nová možnosť nahratia dokumentov prostredníctom emailu. Každé Úložisko má svoju unikátnu adresu, na ktorú je možné zaslať email s prílohami. Tieto prílohy sa následne automaticky nahrajú do daného Úložiska a uvidíte ich v záložke Skeny, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Adresu

Čítať viac

Z dôvodu neustáleho rozširovania funkcionality a užitočnosti aplikácie UIAD sme nesmierne radi, ak dostávame feedback a postrehy aj priamo od našich samotných klientov. Aj vďaka vám sme zjednodušili a urýchlili proces úhrady dokladov.  V záložke Neuhradené si môžete pomocou checkboxov označiť doklady, ktoré chcete uhradiť a pomocou tlačidla “Export na úhradu” vám systém vygeneruje XML súbor, ktorý môžete následne importovať priamo do svojho Internetbankingu. Pri označovaní dokladov aplikácia ihneď aktualizuje celkovú sumu na úhradu.  

Čítať viac

Tak a je to tu. Redizajnovali sme obrazovku pre prihlásenie do aplikácie. Konečne 🙂 Aplikácia prešla už mnohými zmenami, čo sa týka funkcionality aj dizajnu, avšak prihlasovanie do aplikácie zostávalo až donedávna v pôvodnom stave. Popracovali sme na tom a na obrázku nižšie alebo priamo v klientskej zóne môžete vidieť výsledok. Páči sa vám táto zmena?   Pri tejto príležitosti sme aktualizovali aj ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazuje na záložke prehliadača. Hodí sa to, ak máte otvorených

Čítať viac

V tíme UIAD pomaly končí dovolenkové obdobie a je čas na nové zmeny a vylepšenia našej aplikácie. S čerstvými silami sme sa hneď pustili do problému pri párovaní faktúr s rovnakým variabilným symbolom a taktiež sme pre vás pripravili malé urýchlenie práce. Pri nahrávaní faktúr a dobropisov sme pridali nové pole Číslo faktúry, ktoré je vhodné vyplniť v prípade, že sa v doklade opakuje variabilný symbol. Rovnaké variabilné symboly používajú napríklad Orange alebo SPP, kde

Čítať viac

Ahojte, opäť vás chceme potešiť príjemnými zmenami v aplikácií UIAD, aby ste z jej využívania dosiahli naozaj maximum. Sme si vedomí, že človek je tvor zábudlivý a preto pridávame do systému nové notifikácie, ktoré okrem pripomienkovania dôležitých skutočností poskytujú aj okamžité informácie / súbory, ktoré môžete využiť. Ďalej sme pripravili dve nové role, ktoré vznikli na základe vašich požiadaviek, pre zjednodušenie, zrýchlenie práce a pre širšie možnosti delegovania právomocí pre vašich spolupracovníkov, zamestnancov alebo spolumajiteľov.

Čítať viac

Na základe požiadaviek a odporúčaní od našich klientov postupne zavádzame menšie zmeny, ktoré zlepšia prehľadnosť a komfort používania aplikácie UIAD. Na našom blogu budeme komunikovať každú, hoci aj maličkú, zmenu v aplikácii. V komentároch využite priestor na pripomienky k zmenám, vaše názory, prípadne nové nápady na zlepšenie. Interné číslo môžete odteraz pridávať pri nahrávaní dokumentu, ale aj v schvaľovacom procese v záložke Neschválené. Týmto spôsobom sa bude dať využiť interné číslo aj smerom od klienta k účtovníkovi.

Čítať viac